Konfirmation
Musse Kirke
Øster Ulslev Kirke
Vester Ulslev Kirke
Godsted Kirke
Herritslev Kirke
Døllefjelde Kirke

Konfirmand


Børn i 7. klasse der bor i Døllefjelde, Musse, Herritslev,

Øster Ulslev, Vester Ulslev eller Godsted sogne kan gå til konfirmationsforberedelse i Døllefjelde præstegård.


Selve undervisningen begynder

onsdag den 11. september kl. ca.  13.45.

Der sørges for transport fra Nysted skole,

hvor bus henter konfirmanderne

efter deres sidste time og kører dem

til Døllefjelde Præstegård.

Brydebjerg Krumsø