Brydebjerg Menighedsråd

Brydebjerg Menighedsråd

E-mail: 7599@SOGN.DK

FORMAND

Lone Jensen

Bruun Alle 4 , Døllefjelde

4990 Sakskøbing

Tlf.: 5486 4384

E-mail bruunalle4@live.dk

NÆSTFORMAND

KIRKEVÆRGE

(HERRITSLEV KIRKE)

Jens Petersen

Østvej 5,

4880 Nysted

Tlf. 5486 4385

FORMAND FOR VALGBESTYRELSEN, KONTAKTPERSON

Ebbe Balck Sørensen

Stubberupvej 12 4880 Nysted

Tlf. 5043 6501

balck-soerensen@post.tele.dk

KIRKEVÆRGE

(DØLLEFJELDE KIRKE)

Erik Rasmussen

Vinkelvej 3

4880 nysted

Tlf.: 2163 7908

Lise Berner Jeppesen

Gadeparterne 7, Musse

4880 Nysted

 

KIRKEVÆRGE

(MUSSE KIRKE), KASSERER

Inge Bruhn Hansen

Tåstrupvej 5, Musse

4880 Nysted

Tlf. 5486 4097

Lissi Kristensen

Sakskøbingvej 86

4880 Nysted

Berit Henriksen

Vestvej 10

4880 Nysted

Tlf.5486 4409

Lene Jensen

Pilestrædet 2, Musse

4880 Nysted