Kirkebil

Kirkebil


Hvis du har behov for transport til og fra kirken:


Bo Hemmingsen er kirkebil med telefon 5477 9049.


Man skal ringe til ham senest kl. 12 dagen før han skal bruges.