Kirkebil

Kirkebil

 

Hvis du har behov for transport til og fra kirken:

 

Bo Hemmingsen er kirkebil med telefon 5477 9049.

 

Man skal ringe til ham senest kl. 12 dagen før han skal bruges.