Høstfejringer

Høstfejringer.

Vi fejrer høstgudstjeneste ved følgende gudstjenester


Herritslev Kirke søndag den 12. september kl. 10.30


Døllefjelde kirke lørdag den 18. september kl. 11

med konfirmandindskrivning


Godsted kirke søndag den 26. september kl. 14.00 med børnekor


Musse Kirke søndag den 26. september kl. 19.00