Konfirmandindskrivning

Brydebjerg Krumsø 

Konfirmandindskrivning søndag den 20. september

kl. 11.00 i Døllefjelde KirkeBørn i 7. klasse der bor i Døllefjelde, Musse, Herritslev,

Øster Ulslev, Vester Ulslev eller Godsted sogne kan gå til konfirmationsforberedelse i Døllefjelde præstegård.


Selve undervisningen begynder

onsdag den 23. september


Der sørges for transport fra Nysted skole,

hvor bus henter konfirmanderne

efter deres sidste time og kører dem

til Døllefjelde Præstegård.