Musikandagt

Ved følgende gudstjenester holdes der musikandagter

hvor der gives mere tid til at lytte og lade sanserne

være åbne for ordene og musikken:

 Bededag kl. 9.30 i Herritslev og kl. 11 i Godsted