Altertavle
Altertavlen

Altertavle


Alterbordet, som står et stykke fra østvæggen, er et nyere fyrretræspanel.

Altertavle i høj-renæssance, fra o. 1600-10. Karakteristisk for opbygningen er det tredelte storstykke, som består af et omtrent kvadratisk midtfelt og to smalle sidefelter.

Storfelteren flankeres af halspilastre med beslagværk på skafteren og bosser på bryst og postament.

Foran disse står fire slanke, korinthiske storsøjler med beslagværks prydbælter, de inderste hviler på firkantede postamenter, mens de ydre kun understøttes af diminutive konsoller. Storsøjlerne bærer en gennemløbende storgesims, som har en æggestav og tandsnitliste under kronlisten, der iøvrigt støttes af bøjler med englehoveder og tandsnit, Tredelingen gentages i topstykket, som af fire søjler med æggestavkapitæler deles i tre felter med arkader svarednde til storstykket sidefelter.   


Over en profileret top gesims afsluttes tavlen med en lille trekantgavl, som har udsavede volutornamenter på de skrå sider og krones af et nyere kors. Tavlen har udsavede stor og topvinger samt små postameneter under storstykkets sidefelter, alle med beslagværk. Nyere staffering med mørk egetræfarve, hvorunder ældre farvelag; i postamentfeltet skimtes en frakturindskrift ( nadverordene ). 1756 fandtes Lauritz Grubbes og Anne Sparres våben på tavlen ( lensmand på Nykøbing og Aalholm 1616-27 ). I storfeltet er indsat et malet lærred som baggrund for en gipsfigur af Kristus efter Thorvaldsen, anbragt 1866. Lærredet er dog ældre, idet der på dets bagside læses:> L. Benzon, 1842, maribo< Tidligere sad der i altertavlen er maleri af nadveren.