Glasmaleri
Glas Maleri

Glasmaleri


Ridderen Henrik Plot i fuldt udstyr. Glasmaleri i vindue fra Døllefjelde kirke fra 1400-årene. I korets nordvindue sad

indtil 1825 dette glasmaleri fra o. 1400 Vinduet viser på blå baggrund en rustningsklædt ridder med skjold og draget sværd, i skjoldet to korslagte, oprevne træer på gul bund. Under figuren læses med minuskler: d(omi)ni hinric plot ( Hr. Henrik Plot(s)), en ellers ukendt mand, som måske tilhører en i Mark Brandenburg kendt slægt, Platen, hvis våben viser et oprevet træ. Glasmaleriet indsendtes 1825 til Nationalmuseet, og en kopi, udført af C. Trock-Madsen, indsattes 1931 i kirken.