Karlslund
Kauslund

Karlslund


Ca. 600 meter syd for landsbyen ligger en lund på ca. 4 ha. Kauslund, Kaslund eller "Præstens Urskov", der ejes af Døllefjelde Kirke, har ligget hen i naturtilstand i mange år og været fredet siden 1924.


Lunden blev fredet fordi den blev betragtet som en uberørt rest af en oprindelig egeskov. Senere undersøgelser, der inddrog tidlige kilder og kortmateriale fra 1700-tallet viser dog, at området nok snarere er et tidligere overdrevsområde, der er sprunget i skov, dvs. et område der har været afgræsset af kreaturer, men senere er blevet indhegnet og er blevet drevet som ”løveng” og stævningsskov.


En løveng var en samling træer, der blev beskåret for at de unge grene kunne tjene som foder for køer, og en stævningsskov var et område, der tilsvarende blev høstet, for at nye og ligedannede grene kunne benyttes som gærdemateriale, til at flette kurve af eller som tøndebånd.