Kirken og landsbyen
Døllefjelde Kirke og Landsby

Kirken og Landsbyen


Døllefjelde Kirke ligger sammen med præstegården centralt i landsbyen, med et vejsystem som leder rundt om kirken. Samtidig er kirken højt beliggende i forhold til det meste af landsbyen, som falder svagt ned mod åen, der løber nord om landsbyen. Kirken og de tilhørende arealer kan ses fra hele landsbyen og udgør det naturlige midtpunkt i landsbyen.

Fra kirkegården er der direkte kontakt til landskabet mod øst, mens der fornemmes en landskabelig kontakt til åen og den bagved liggende skov mod nord. Udsynet mod dette område er dog hindret af muren omkring kirkegården og delvist af bebyggelse nord for kirken. Kirken fremstår som en meget central bygning i landsbyen, og har en meget stærk nærvirkning. Kirkens fjernvirkning er knapt så markant, men kirken har sandsynligvis haft en langt større betydning for det sydlige område inden jernbanedæmningen blev bygget.