Krucifiks
Krucifiks

Krucifiks


I Døllefjelde kirke hænger er stort krucifiks på skibets nordvæg. Kristus er fremstillet med en bred, kraftig krop, der hænger tungt i de overstrakte arme. Kroppen synker sammen mod venstre side, og hovedet falder ned mellem skuldrene. Tyngden understreges af ansigtets store, klare og indfaldne træk, af ribbenenes skrå, lineære forløb og af lændeklædets snipper, der følger kroppens drejning. Den store nagle, der er drevet gennem Kristi fødder, har ikke revet huden op, men der er gjort tydeligt rede for fodens og tæernes forkrampede sener.

Nu står figuren med en egetræsmaling, der ikke på nogen måde bidrager med vidnesbyrd om, hvordan den oprindelige bemaling har set ud. Håret er gennembearbejdet og detailleret, og hvis figuren har haft en tornekrone på, har denne været løs og måske af et andet materiale, f.eks. flette tov.

Døllefjelde krucifikset har ingen nære slægtninge i det bevarede danske materiale. Alene dets tyngde og ansigtets næsten identificer bare realisme adskiller det fra de fleste andre. Dertil kommer at figuren er helt fuldskåret. Det vil sige at der også er gjort detaljeret rede for Kristus-figurens ryg. Rygsøjlen sidder som perler på række, og de kraftige skulderblade er trukket bagud og op, så hals og hoved falder dybt fremover.