St. Kjelds kilde
Døllefjelde Kirke

St. Kjelds kilde


Syd for kirken fandtes tidligere en helligkilde, St. Kjelds kilde. I 1266 opførtes Sct. Kjelds kapel til andagt for dem, der valfartede til kilden. Vandet blev tillagt lægedomskraft, når blot man huskede samtidig med brugen af det, at ofte penge efter evne til Sct. Kjeld i hans kapel.

I 1200-tallet blev der bygget en lille romansk kirke af brændte sten. Denne kirke blev både sognekirke og valfartskapel. I 1300-tallet har der også været stor søgning til kilden, så den første kirke blev udvidet med et nyt stort gotisk kirkeskib.

Den romanske kirkes skib blev kor for den nye kirke. Der blev givet så mange gaver til kirken, at den senere også fik bygget et tårn.

Til kilden har det også været et stort kildemarked, der blev afholdt hvert år på Sct. Mikkelsdag d. 29. september. I 1593 blev kildemarkedet flyttet til Sakskøbing, der købte retten til det, og til gengæld påtog sig at opføre en mur om kirkegården.

Det fortælles, at en nidkær præst stoppede kilden til for at forhindre valfart til den. Men en søndag under højmessen brød den frem gennem kirkegulvet i kirkens kor. Det skete med en sådan voldsomhed, at folk skyndsomst måtte forlade kirken. I 1984 piblede kilden frem i præstegårdens have igen. Man har siden forsøgt at dræne den til et lavere område.