Alter tavlen
Alter Tavlen

Altertavle


Altertavlen er gipsafstøbning af C. V. Bissens relief: Christus og Disciplene i Emmaus; Prædikestolen er snedkret i hollandsk højrenæssance ca. 1610. På den er fremstillet de fire Evangelister. I koret er indmuret 2 ligsten, den ene over præsten Zacharias Christoffersen 1639 og 2 hustruer. ( Præsten, hans hustruer og børn er fremstillet på ligstenen ), den anden over 2 af hans formands Christoffer Rasmussens børn, døde 1586 og 1603. Disse ligsten har tidligere ligget på gulvet foran koret. Da der blev udgravet til installation af et varmeapparat, fandt man også kranier og knogler på dette sted, hvor de atter nedlagdes.

Prædikestol

Prædikestolen er snedkret i hollansk højrenæssance ca. 1610.

På den er fremstillet de fire Evangelister.