De 2 Kirkegårde
De 2 kirke gårde

De 2 kirkegårde


Til kirken hører 2 kirkegårde, den ene omkring kirken, den anden, nyere på den anden side af landevejen. Blandet gravstederne på kirkegården skal særlig nævnes Lehnsgrevinde Rabens, født Lund, omgivet af et smukt jerngelænder og overskygget af mægtig hængeask. Det er Lehnsgreve Dr. Phil. Chr. Rabens Gemalinde 1851, der hviler her. Hun var en forpagterdatter fra Egholm. På grund af standsforskellen var der mange hindringer for deres ægteskab at overvinde og endnu fortælles blandt befolkningen romantiske historier om grevens, den såkaldte gale Greves, anstrengelser for at mødes med sin elskede, som han bl. a. skaffede sig adgang til ved at forklæde sig som bonde. De kom dog ikke til at hvile i grav sammen, skønt også grevens navn findes på gravstedets jernlåge, fordi greven i sit testamente bestemte, at hvis han døde på Aalholm, ville han begraves på Herritslev kirkegård hos sin hustru, hvis han døde på sin gård, Rydhauge i Jylland, da der. Det sidste skete.