Våbenhus
Oblatæske

Våbenhus


Våbenhus har indtil kirkens brand i 1608 måske ligget på sydsiden. 1702-03 var det en bindingsværksbygning på nordsiden, der i 1721 var tækket med vingetegl og rummede opgangen til herskabspulpituret. I 1863 blev der klaget over våbenhusets ælde og simpelhed, og da kirkens indgang 1866 blev flytte til tårnets vestside, blev våbenhuset anvendt som materialhus, indtil det endelig blev nedrevet i 1878.