Musse Kirke
Musse Kirke

Musse Kirke

 

Musse Kirke var herredskirken i det gamle Musse Herred, hvortil efter 1970 svarer Lolland østre Provsti, bestående af sognene i Sakskøbing og Nysted kommuner.Efter kommunalreformen i 2006 består provstiet nu af den del af Guldborgsund kommune der ligger på lolland.

Musse kirke er nok en af Lollands ældste. Og bortset fra de nyere vinduer i sydsiden (og hvælvingerne) fremtræder den stadig som en meget romansk kirke. Den sengotiske vestforlængelse er formodentlig begyndelsen til et ufuldført tårn. Blandt inventaret må særligt nævnes den smukke "katekismusaltertavle", dvs. altertavle med skriftsteder i stedet for billeder. Den er fra o. 1585.