Altertavle
Altertavle

Altertavle


Altertavle i ung-renæssance fra o. 1585, af katekismustype. Storstykket er som sædvanlig seksdelt, men alle felterne er her rektangulære. I nederste række flankeres de af rammestykker med beslagværk, de to yderste stærkere fremspringende. De øvre felter adskilles af pilastre med volutkapitæler og skafter med kannelering foroven og beslagværk forneden; yderst står to småsøjler med naivt skårne kompositkapitæler og skafter som pilastrenes.  Mellem de to rækker storfelter er indskudt et postament med rosetter på fremspringene.


Storgesimsen har fremspring med menneskeansigter over søjlerne og små klodser med volutkapitæl og roset over pilastrene. En lille trekantgavl med sidevolutter, som kroner tavlen, har næppe oprindelig haft sin plads her, da tavlen i lighed med de andre eksemplarer af typen må antages at have haft baldakin. De udskårne storvinger ender foroven i en svanehals og er stykket med volutter og blade.

Ny broget staffering med fakturindskrfiter i felterne fra 1940. 1859 havde tavlen indskrifter på dansk, latin og tysk; 1860 blev den af maler P. Ball istandsat med egetræsmaling og skriftsteder. Oprenset i 2007.