Kirken og Landsbyen
Musse Naturpark

Kirken og landsbyen


Kirken var anneks til Døllefjelde, et forhold, som bestod allerede i 1517, på hvilket tidspunkt kaldsretten tilhørte kronen. Kirken forblev under kronen til 1694, da den blev tilskødet Eggert Christopher von Knuth til Aasmarke, som i 1714 med hovedkirken indlemmede den i grevskabet Knuthenborg, hvorunder den hørte, til den overgik til selveje 1. juli 1910. Kirken blev tidligere anset for en af Laalands ældste, og den har formodentlig været en af de såkaldte herredskirker. Endnu i 1600 tallet forsamledes herredets præster i kirken.Kirken ligger i det sydvestlige hjørne af landsbyen og er omgivet af marker mod alle sider undtagen mod nord, hvor der ligger en gård.

Kirken har kontakt til landsbyen via gården og adgangsvejen lige nord for. Kirken ses stort set ikke fra landsbyen.  Kirken ligger på det højeste punk

t i lokalområdet og har flot kontakt og udsyn til det nære landskab lige omkring kirken. Selve kirken, kirkegården og parkeringsarealet virker meget helstøbt med randbeplantning omkring, som markerer grænsen, uden at hindre ind- og udsyn. Landskabet omkring Store Musse er let kuperet og rejser sig en smule mod syd. Området vest for kirken og landsbyen ligger lavere og indeholder et stort moseområde. Mod nord præger jernbanen landskabet, og mod øst skærer landvejen, og bebyggelsen langs vejen, sig igennem landskabet.