Korbuekrucifiks
Korbuekruciks

Korbuekrucifiks


Korbuekrucifiks, ung-gotisk fra begyndelsen af 1300` rne, beslægtet med krucifikset fra Holeby.Figuren er ca. 150 cm høj. Den ret tætte krop svajer fremefter i en bue, hovdet hælder frem over højre skulder. Det smalle ansigt har kort, kruset skæg, lukkede øjne og opadtrukken overlæbe, men da det er ret medtaget, er trækkene til dels udviskede. Håret falder ned over de små, udstående ører og bærer spor efter en nu forsvunden tornekrone.

Armene er spinkel og uden angivelse af enkeltheder, benene korte og fødderne samlet med én nagle. Lændeklædet, som dækker venstre knæ, er ombøjet foroven og knyttet over højre hofte.Figuren er stærkt beskadiget på hænder og fødder, og korstræet, som består af runde planker med indborede grenstumper, er nu itubrudt. Foroven ses spor efter et stråstillet navnebræt. Svage rester af den oprindelige staffering er bevaret; hår og skæg er brunt, op lændeklædet er rødt med gyldne kanter og blåt foer. Krucifiks kan ses på stiftsmuseet i Maribo.