Prædikestol
Prædikestol

Prædikestol


Prædikestol i høj-renæssance fra 1600`rnes begyndelse. Stolen, som består ad fem fag, svarer ret nøje til prædikestolen i Døllefjelde,

men hjørnehermerne er anderledes udformet, idet figurernes overkrop er udeladt, således at hovedet er anbragt umiddelbart over det

volutsvungne skaft. Yderst ved væggen står en jonisk halspilaster med glat skaft. I storfelterne mangler konsollerne under evangelistfigurerne,som i øvrigt svarer til Døllefjelde. Under stolen sidder små, udsavede hængestykker med beslagværk og halvrosetter. Tilsvarende, gennembrudte hængestykker findes under den ottekantede himmel, hvis topstykker er som i Døllefjelde. Under loftet er ophængt en due. Ny broget staffering, svarende til altertavlens. I postamentfelterne religiøse frakturindskrifter, i frisefelterne står evangelisternes navne med versaler og på himmelen Rom. 1.16 på latin. Prædikestolen er total restaureret i år 2004.