Brydebjerg Menighedsråd

Brydebjerg Krumsø 

Brydebjerg Menighedsråd

E-mail: 7599@SOGN.DK

FORMAND

Berit Henriksen

Vestvej 10

4880 Nysted

Tlf.4095 4409

berit_henriksen@dlgtele.dk

NÆSTFORMAND

Lone Jensen

Bruun Alle 4 , Døllefjelde

4990 Sakskøbing

Tlf.: 5486 4384

FORMAND FOR VALGBESTYRELSEN, KONTAKTPERSON

Ebbe Balck Sørensen

Tlf. 5043 6501

balck-soerensen@post.tele.dk

KIRKEVÆRGE

(DØLLEFJELDE KIRKE)

Erik Rasmussen

Vinkelvej 3

4880 nysted

Tlf.: 2163 7908

Lise Berner Jeppesen

Gadeparterne 7, Musse

4880 Nysted


KIRKEVÆRGE

(MUSSE KIRKE), KASSERER

Inge Bruhn Hansen

Tåstrupvej 5, Musse

4880 Nysted

Tlf. 5486 4097

Lissi Kristensen

Sakskøbingvej 86

4880 Nysted

KIRKEVÆRGE

(HERRITSLEV KIRKE)

Jens Petersen

Østvej 5,

4880 Nysted

Tlf. 5486 4385

Lene Jensen

Pilestrædet 2, Musse

4880 Nysted