Præstegårdsudvalg

Formand:

Erik Rasmussen

Vinkelvej 3

4880 nysted

Tlf.: 2163 7908

Sognepræst:

Stine Rugaard Sylvest

Karlslundevej 12. Døllefjelde.

4990 Sakskøbing

Telf.: 54864280.

Træffetid: Fredag fridag.

Mail: srs@km.dk

Bygningssagkyndig:

Benny lærke og

Steen Romme


Sejr Bøge Jensen

Bregnebølvej 1

4894 Øster Ulslev